Lze reklamovat zboží bez účtenky? Nenechte se odmítnout, máte na to právo

Person Holding Bank Card
Zveřejněno dne:

Absence papírové stvrzenky není automaticky důvodem k nepřijetí reklamace. Mnohokrát si spotřebitelé myslí, že bez papírové účtenky nemají možnost reklamaci uplatnit. Bohužel někteří podnikatelé této neznalosti využívají a podmiňují přijetí reklamace předložením papírové účtenky. Spotřebitel má však možnost prokázat nákup nebo využití služby řadou jiných způsobů. Při uplatnění reklamace stačí prokázat, že zboží bylo zakoupeno u podnikatele.

Reklamace bez účtenky

Někdy si spotřebitelé obezřetně fotí účtenky na telefon pro případ, že by se papírová účtenka ztratila nebo byla později nečitelná. Pokud následně předloží podnikateli elektronickou kopii papírové účtenky, musí podnikatel tuto účtenku uznat pro účely reklamace. V současné době existuje i pro tyto případy řada mobilních aplikací pro správu účtenek. Spotřebitelé mohou účtenku po nákupu jednoduše vyfotit, pojmenovat ji a originál účtenky s klidným svědomím vyhodit.

Platba bezhotovostně je jistota

Pokud spotřebitel platí za zboží nebo službu bezhotovostně, tj. platební kartou nebo bankovním převodem, lze jako důkazní materiál použít výpis z bankovního účtu, na kterém je uvedeno jméno obchodníka, datum nákupu a zaplacená částka. Spotřebitelé tak mohou učinit jednoduše nahlédnutím do výpisu ze svého internetového bankovnictví. Pro dobrého obchodníka by neměl být problém dohledat účtenku v jeho evidenčním systému. Pokud spotřebitel platil v hotovosti a nemá ani papírovou, ani elektronickou účtenku, situace ještě není ztracená.

Spotřebitel může prokázat nákup zboží například originálním obalem zboží nebo jedinečností zboží, které nikdo jiný neprodává – typicky se může jednat o produkt nějaké autorské tvorby. Tento způsob dokazování však bude nutné nejprve doplnit o další prostředky, neboť jím lze prokázat nákup konkrétního zboží, nikoliv však datum nákupu, tedy ověření trvání záruky. V krajním případě, pokud by se spor o reklamaci dostal k soudu, je možné prokázat nákup svědeckou výpovědí.

Účtenky z druhé ruky?

Mnoho spotřebitelů rádo nakupuje zboží z druhé ruky. Je to často výhodné a zároveň ekologické. V takovém případě obvykle obdrží účtenku od původního majitele, která potvrzuje, že zboží je stále v záruce. Pokud však spotřebitel potřebuje zboží reklamovat, může se stát, že obchodník reklamaci neuzná. Spotřebitel může být překvapen tvrzením, že s novým vlastníkem zboží nemá žádný právní vztah. Řešení takové situace je jednoduché. Při koupi zboží z druhé ruky je vhodné sepsat smlouvu o postoupení práv z vadného plnění (postoupení pohledávky). V dohodě o postoupení práv z vadného plnění vlastník prohlašuje, že postupuje veškerá současná i budoucí práva na nového vlastníka zboží.