Po pětiměsíční rekonstrukci se tramvaje v Plzni opět vrátily na nově zrekonstruovaný úsek – FOTKY

Napsal/aMichaela
Zveřejněno dne:

Oprava a modernizace 300 metrů dlouhého úseku tramvajové trati v ulici Terezie Brzkové v plzeňských Skvrňanech byla úspěšně dokončena. Práce na trati začaly 1. července a již od 1. prosince je trať opět plně funkční pro individuální i hromadnou dopravu. Celkové náklady na stavební práce dosáhly 82 milionů korun.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Terezie Brzkové v Plzni, která byla již nezbytná, byla dokončena včas a provoz může pokračovat v normálním režimu. Náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar vyjádřil spokojenost s výsledkem opravy, která zahrnovala prodloužení a rozšíření obou tramvajových ostrůvků o 1,5 metru, nové přístřešky, lavičky a zábradlí.

„Rekonstrukce tohoto úseku tramvajové trati a jejího okolí už byla nevyhnutelná. Těší mě, že se stavbu podařilo dokončit v termínu a provoz se tak navrací do obvyklého režimu s komfortnějšími tramvajovými zastávkami. Oba tramvajové ostrůvky byly prodlouženy a o 1,5 metru rozšířeny. Přibyly zde také přístřešky pro cestující s lavičkami a zábradlí. Plzeňanům děkuji za trpělivost,“ řekl Aleš Tolar.

Tramvaje v Plzni se vrátily do Skvrňan

Součástí rekonstrukce byla výměna původních železobetonových panelů za pevnou jízdní dráhu s izolační vanou, což přispěje k tlumení hluku z tramvajového provozu. Nově instalované mazníky u kolejových oblouků sníží opotřebení kolejnic a hluk při průjezdu tramvají. V rámci projektu došlo také k kompletní rekonstrukci kanalizačního řadu a úpravě vodovodního řadu přes ulici Karla Steinera.

Tramvajová zastávka Karla Steinera byla napřímena a rozšířena, což zlepší komfort a bezpečnost pro cestující. Napřímení tratě a zastávky také umožní lepší viditelnost pro řidiče tramvají. V oblasti bylo instalováno nové veřejné osvětlení a došlo k rekonstrukci vozovky a parkovacích míst v ulici Terezie Brzkové. Navíc byla vytvořena nová parkovací stání v ulici Waltrova, včetně míst pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Foto Město Plzeň