Valorizace v lednu 2024 nemá zásluhovou část: Lidé pořádně ostrouhají a litují, že nešli do důchodu dřív

Důchody nebudou
Foto: Depositphotos.com
Zveřejněno dne:

Valorizace důchodů v lednu 2024 přinese překvapení pro některé důchodce. Namísto tradiční diferencované valorizace se základní výměra důchodů zvýší stejně pro všechny, bez ohledu na zásluhovost. Za tímto rozhodnutím stojí specifické ustanovení v zákoně o důchodovém pojištění.

Valorizace bude jiná

Podle nově schváleného nařízení vlády o valorizaci důchodů v lednu 2024 dojde k jednotnému navýšení všech důchodů o 360 korun. Na první pohled může být matoucí, proč zásluhová část důchodů zůstane nezměněna, zejména v kontextu stávající inflace. Přesto je důvodem značný nárůst letošní průměrné mzdy. Valorizace důchodů tak bude pro všechny stejná a podle vlády spravedlivá.

valorizace naštvala důchodce

Nezáleží na inflaci

Toto specifikum v zákoně o důchodovém pojištění není novinkou. Bylo zde již dlouho a jeho uplatnění není důsledkem nedávno schválených novel. Ani vláda zde nejednala svévolně. Postupovala v souladu se stávající legislativou.„Strukturu zvýšení důchodů v pravidelném termínu, vždy od ledna kalendářního roku, nikdy nemůže svým rozhodnutím ovlivnit vláda nebo ministr práce a sociálních věcí. Podoba zvýšení, tedy rozdělení mezi základní (pro všechny stejnou) výměrou a procentním zvýšením, vyplývá přímo ze zákona o důchodovém pojištění, který stanovuje, že základní výměry se musí zvýšit tak, aby činily 10 % průměrné mzdy platné pro nový kalendářní rok,“ vysvětlil Marian Jurečka.

Jak je to s důchodem, když zemře jeho příjemce?

Důchodový systém a vše, co s ním souvisí, jsou záležitostmi, které nás mohou znepokojit až do doby, kdy se sami dožijeme věku, kdy budeme přemýšlet o důchodu. Jedním z důležitých aspektů je to, co se stane s důchodem, pokud by příjemce zemřel. 

Zde jsme pro vás připravili malý návod, jak vláda valorizaci důchodů vypočítává:

  • Základní výměra důchodů se zvyšuje tak, aby dosáhla 10 % průměrné mzdy.
  • Procentní výměra bere v úvahu míru inflace za poslední období plus polovinu růstu reálných mezd. (Novela zákona tuto polovinu upravila na třetinu, ale změna nabyde účinnosti až po lednové valorizaci 2024.)

Zákon dále říká, že pokud růst základní výměry výrazně překoná procentní růst, procentní výměra se nezvyšuje a navyšuje se jen základní výměra. Toto pravidlo se nyní uplatní při lednové valorizaci. Celkem inflace za toto období pro důchodce činí 1,3 %. Reálné mzdy v uplynulém období klesaly, takže se do lednové valorizace nepromítají vůbec.

Zdroje: Českédůchody, Autorský text