Odchod do důchodu bude zřejmě ještě těžší. Vláda navrhuje úsporná opatření, lidé se toho bojí

Odchod do důchodu se zkomplikuje
Foto: Depositphotos.com
Zveřejněno dne:

Podmínky pro přiznání předčasného starobního důchodu byly změněny teprve nedávno. Je proto více než pravděpodobné, že budou opět změněny. Jedna z podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu bude zrušena.

Odchod do důchodu bude těžší

Významným krokem, který by se výrazně dotkl budoucích důchodců, by bylo zrušení výhody předčasného důchodu po 40 odpracovaných letech. Pokud žadatel o předčasný důchod neodpracoval 40 let, může o předčasný důchod požádat nejdříve dva roky před dosažením důchodového věku a důchod se mu sníží o 0,5 % za každých 30 dní. 

Pokud žadatel o předčasný důchod odpracoval 40 let, může o důchod požádat i dříve než dva roky před dosažením důchodového věku. Další výhodou je, že se mu důchod snižuje o 0,3 procenta za každých 30 dní ode dne vzniku nároku na důchod do dosažení důchodového věku. ,,Navrhované opatření počítá se sjednocením krácení předčasných důchodů na úrovni 0,5 procenta za každých započatých 30 dnů a zvýšením hranice odpracovaných let podle růstu důchodového věku,” uvedlo ministerstvo financí.

Kdo dostane předčasný důchod

V současné době máte nárok na předčasný starobní důchod, pokud jste získali alespoň 15 let důchodového pojištění, do důchodového věku vám chybí nejvýše dva roky nebo máte odpracováno alespoň 40 let a výše vašeho předčasného starobního důchodu je vyšší než 1,6násobek životního minima pro jednu dospělou osobu. 

Dále musí být splněno následující:

  • Pojistné za vás platil zaměstnavatel,
  • Pojistné jste si platili jako osoba samostatně výdělečně činná
  • Pojistné jste si platili sami dobrovolně, nebo je za vás v určitých případech platil stát

Zdroje: Novinky.czMěšec