Fakulta pedagogická v Plzni projde velkou změnou. Bude to opravdu velké, stát to bude 22 milionů korun

Napsal/aMichaela
Zveřejněno dne:
KategorieAktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo Západočeské univerzitě v Plzni finanční podporu pro rozsáhlou rekonstrukci budovy Fakulty pedagogické, která se nachází na Chodském náměstí 1. Tento krok je zaměřen na modernizaci a aktualizaci budovy tak, aby odpovídala současným standardům a potřebám.

Tato zásadní renovace má za cíl nejen zlepšit estetický vzhled budovy, ale především zajistit, aby její prostory a vybavení odpovídaly nejnovějším trendům a požadavkům v oblasti vzdělávání. Modernizace zahrnuje jak technologické vylepšení, tak i zlepšení energetické efektivnosti budovy. Rekonstrukce Fakulty pedagogické je klíčová pro poskytování kvalitního vzdělání a pro vytvoření stimulujícího prostředí pro studenty i pedagogy. Díky této investici bude moci fakulta nabídnout lepší vzdělávací zázemí, což je zásadní pro rozvoj budoucích generací pedagogů.

Fakulta pedagogická projde změnou

Tato iniciativa je součástí širšího úsilí o zlepšení vzdělávací infrastruktury v České republice a odráží závazek vlády podporovat vzdělávání a akademickou excelenci. Renovace budovy Fakulty pedagogické na ZČU je tak významným krokem k dosažení těchto cílů. „Získání dotace pro budovu na Chodském náměstí vnímáme jako velký úspěch, který navíc přišel symbolicky v roce, kdy si Fakulta pedagogická připomíná 75 let od svého založení. Věřím, že se budova promění ke spokojenosti studujících i vyučujících a že výsledek ocení také veřejnost. Rád bych poděkoval všem, kteří se o získání dotace zasloužili,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Lávička.

Podle děkana Pavla Mentlíka posune rekonstrukce a modernizace budovu do 21. století.Dočká se například větších učeben a laboratoří, ale třeba i funkčního propojení se sousední Klatovskou 51. Mezi oběma budovami totiž dnes lze procházet pouze přes dvůr. „V kampusu bude třeba po dobu rekonstrukce vytvořit zázemí pro více než 2000 našich studentek a studentů, kteří dnes budovu na Chodském náměstí využívají. S panem rektorem a panem kvestorem pracujeme na tom, aby studující již v době rekonstrukce měli pro studium lepší podmínky, než jaké mají nyní,“ řekl děkan s tím, že stěhování do kampusu se netýká pouze katedry německého jazyka: „Ta se přemístí do Veleslavínovy 42, kde ale zůstane už natrvalo. Budeme tak mít všechny jazykové katedry pohromadě na jedné adrese.“

Bude to opravdu velké

Současně s rozsáhlou rekonstrukcí studentských kolejí v Baarově ulici, která byla zahájena letos a má pokračovat až do poloviny roku 2025, se rekonstrukce budovy na Chodském náměstí 1 stává jednou z největších strategických investic Západočeské univerzity v Plzni pro nadcházející dva roky. Tento projekt je klíčový pro rozvoj a modernizaci univerzitního prostředí.

Kromě toho univerzita plánuje v budoucnu podobnou renovaci i pro sousední budovu Fakulty pedagogické na Klatovské 51. Tyto plány jsou součástí širšího úsilí univerzity o zlepšení a modernizaci svých zařízení, což zahrnuje nejen objekty v Plzni, ale i v Chebu. Kvestor univerzity zdůraznil, že tempo a rozsah rekonstrukcí závisí na dostupných finančních prostředcích. Univerzita se snaží systematicky a postupně obnovovat své budovy, aby zajistila lepší podmínky pro studenty a akademický personál. Tato investice do infrastruktury je klíčová pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích a výzkumných aktivit na ZČU.

foto ZČU